Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Time (VOA)

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Time.

TIME là một danh từ có khá nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là ‘giờ giấc, thời gian, thời điểm hay thời đại, v.v.’ TIME cũng xuất hiện rất nhiều trong những cụm từ và thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, chẳng hạn như WRONG TIME (‘không phải lúc’) hay TIME IS UP (‘đã hết giờ, hết thời’). TIME còn được sử dụng làm động từ, có nghĩa là ‘sắp xếp để một điều gì đó xảy ra vào một thời điểm nhất định.’ Tính từ TIMELY có nghĩa là ‘xảy ra đúng lúc, hợp thời.’ Tính từ TIMELESS có nghĩa là ‘không chịu ảnh hưởng của thời gian, trường tồn’.

Phần tiếng Anh:

Wrong time for selfie!? The U.S. President, British Prime Minister and Danish Prime Minister landed on many front pages around the world for taking a photo of themselves during the memorial service for Nelson Mandela. ‘Poor judgment’, ‘Bad taste’… are only some of the negative comments in the media. One commentator writes that this controversial photo sums up the time that we live in – the age of narcissism. By the way, the Oxford English Dictionary has declared Selfie — a self-portrait taken on smartphones and uploaded to social media — its “word of 2013” after its use shot up seventeen thousand per cent over last year.

The U.S. news magazine, Time, has named Pope Francis its Person of the Year. Time said the new pontiff, Jorge Mario ?Ber-gog-l-lio? has reshaped the image of the Catholic Church in the nine months since his election as the two hundred sixty- sixth pope. Time said Pope Francis – the former Archbishop of Buenos Aires, is “poised to transform” the Vatican.

Time is up for the VolksWagen camper van! Ten years after Volkswagen’s legendary Beetle drove off into the sunset, another motoring icon, the VW camper van, takes its leave from the world’s automotive stage. Before the end of twenty thirteen, the last unit of the van is scheduled to roll off the production line in Brazil, ending a 63-year-long chapter of automotive history.

Dịch sang tiếng Việt:

Chụp hình không đúng lúc? Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đan Mạch đã lên mặt báo khắp thế giới vì chụp hình với nhau trong lễ tưởng niệm ông Nelson Mandela. ‘Thiếu suy xét, ‘Vô duyên”… chỉ là một số trong những bình luận ​​tiêu cực của giới truyền thông. Một người bình luận viết rằng bức hình gây tranh cãi này gói gọn thời đại mà chúng ta đang sống trong đó – thời mà con người quá chú trọng tới ngoại hình bản thân. Nhân đây, Từ điển tiếng Anh Oxford đã công bố từ ‘selfie’ – bức chân dung tự chụp bằng điện thoại thông minh và đăng lên mạng truyền thông xã hội — là “Từ của năm 2013” sau khi số lượt sử dụng từ này tăng lên mười bảy ngàn phần trăm so với năm ngoái.

Tạp chí TIME của Mỹ đã chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Francis) là ‘Nhân vật của Năm.’ TIME nói vị tân Giáo hoàng, Jorge Mario Bergoglio, đã làm thay đổi hình ảnh của Giáo hội Công Giáo trong 9 tháng kể từ khi được bầu làm giáo hoàng thứ hai trăm sáu mươi sáu. TIME nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô – cựu Tổng giám mục Buenos Aires – “sẵn sàng cải biến” Vatican.

Ðã hết thời cho mẫu xe chở kháck của Volkswagen! Mười năm sau khi chiếc Beetle huyền thoại của Volkswagen lái về phía hoàng hôn, một biểu tượng xe hơi khác sẽ nói lời giã biệt với một giai đoạn sản xuất xe ô tô của thế giới. Trước cuối năm 2013, những chiếc xe khách cuối cùng sẽ lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại Brazil, kết thúc một chương 63 năm trong lịch sử xe ô tô.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"