Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Threat (VOA)

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Threat. Xem thêm các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, giúp cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, sử dụng Anh ngữ một cách chính xác: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

Danh từ THREAT có nghĩa là một lời tuyên bố sẽ trừng phạt hay làm hại ai đó nếu họ không làm điều được yêu cầu, một LỜI ÐE DỌA. Nó cũng có nghĩa là một ‘nguy cơ,’ một ‘mối đe dọa.’

Khi THREAT có nghĩa là ‘lời de dọa,’ nó thường dùng với động từ TO MAKE và theo sau là giới từ AGAINST để chỉ đối tượng mà lời đe dọa hướng tới. Khi THREAT có nghĩa là ‘mối đe dọa,’ nó thường dùng với động từ TO BE hay TO POSE. Giới từ TO cho biết đối tượng bị de dọa. Ta có thể dùng cụm từ UNDER THREAT để diễn tả ai hay cái gì ‘bị đe dọa, đang gặp nguy.’

Phần tiếng Anh:

South Korea raised its alert level to “vital threat” this week. This move follows weeks of threats from North Korea against South Korea, Japan and the United States. The Pyongyang government has even advised foreigners in the South to leave the country because all-out war could break out any time. In spite of the threat, the mood remains calm in the South Korean capital, Seoul.

U.S. President Barack Obama has unveiled a $3.77 trillion U.S. government budget for 2014. He says the budget will reduce the deficit by nearly $2 trillion during the next decade through a combination of new revenues and cuts in benefits. But some view the Obama budget as a threat to their interests. Republicans oppose the new tax increases called for in the budget. And some liberal groups, who usually support Democrats, are issuing threats to Democratic lawmakers: Warning them that if they vote for cuts in benefits, they will launch an effort to unseat them.

In the early ’70s, during the days of the Vietnam War, American folk singer and social activist Joan Baez travelled to Hanoi in what was then North Vietnam on a peace mission. But her mission coincided with a U.S. bombing attack on Hanoi and she came under the very real THREAT of being hit by a bomb. The singer recently made a return visit to Hanoi where she went back to the bunker that may have saved her life. And as she did in the bunker many years ago, she sang the African-American spiritual song “Oh Freedom.”

Dịch sang tiếng VIệt:

Tuần này Hàn Quốc vừa nâng mức báo động lên mức “đe dọa nghiêm trọng.” Ðộng thái này diễn ra sau nhiều tuần Triều Tiên đưa ra những lời lẽ hăm dọa Hàn Quốc và Mỹ. Chính quyền Bình Nhưỡng còn khuyến cáo người nước ngoài ở miền Nam hãy rời khỏi Hàn Quốc vì một cuộc chiến tổng lực có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Dù bị đe dọa nhưng không khí tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vẫn yên ắng như bình thường.

Tổng thống Obama vừa công bố ngân sách chính phủ 3,77 ngàn tỉ đô la Mỹ cho năm 2014. Ông nói ngân sách này sẽ giảm đi gần 2 ngàn tỉ đô tiền thâm hụt ngân sách trong 10 năm tới, thông qua việc kết hợp những biện pháp tăng nguồn thu và cắt giảm chế độ đãi ngộ. Nhưng một số người xem ngân sách của ông Obama là một mối đe dọa tới lợi ích của họ. Những người thuộc đảng Cộng hòa thì chống đối những khoản tăng thuế mà ngân sách kêu gọi. Và một số nhóm có tư tưởng tự do thường ủng hộ đảng Dân chủ, thì đe dọa những nhà làm luật thuộc đảng này là họ sẽ tìm cách hạ bệ những ai bỏ phiếu thuận cho việc cắt giảm những đãi ngộ.

Ðầu những năm 1970 trong thời gian chiến tranh Việt Nam, nữ ca sĩ nhạc dân ca và nhà hoạt động xã hội Joan Baez đã đến Hà Nội trong một cuộc vận động cho hòa bình. Nhưng chuyến đi của bà trùng với thời điểm Mỹ ném bom Hà Nội và bà từng cận kề với nguy cơ bị trúng bom. Mới đây bà đã trở lại Hà Nội và thăm lại căn hầm trú bom có lẽ đã giúp bà thoát chết khi đó. Và bà đã hát lại bài hát “Oh Freedom,” một bài hát tâm linh của người Mỹ gốc Phi mà bà đã hát trong căn hầm này mấy mươi năm trước.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"