Giải đề TOEIC – Rút gọn mệnh đề quan hệ

NOTE: Ở câu 5 các bạn sửa lại giúp mình which is necessary nhé. Vì every amenity là số ít bạn nhe. Mình quên mất nhìn cái Noun quán tính của câu trên viết luôn are. ^^. Thank bạn hoabich nguyen đã chỉ ra giúp mình nhé.
Video lý thuyết:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"