Finger Family Song – Xavi ABC Kids Songs & Nursery Rhymes

Bé Anna học tiếng anh qua bài hát finger family, và biết cách chơi trò chơi ” where are you?”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"