Bob xe lửa | Bài hát ABC | Học bảng chữ cái | Kids Rhyme | Abc For Kids | Bob The Train | ABC Song

Xem như Kids Tv dạy con cái của bạn bảng chữ cái tiếng Anh một cách vui vẻ và đầy màu sắc trong phiên bản đặc biệt riêng của họ về bài hát ABC cổ điển!

Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Video.
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"