A LITTLE LOVE (Fiona Fung) Học tiếng Anh qua bài hát |THẢO KIARA

Cùng Ki học tiếng Anh qua bài hát A little love của Fiona Fung
Subscribe để luôn cập nhật các video dạy học mới nhất từ Ki

Theo dõi thêm các chia sẻ về việc học tiếng Anh và lịch khai giảng các lớp ngữ âm và giao tiếp tại http://www.facebook.com/thao.kiara/

Ghé thăm channel Thảo Ki Cover https://bit.ly/2SrkORd để coi các bài hát do Ki cover nhé!

Xem full playlist tất tần tật các bài hát mà Ki đã dạy ở https://bit.ly/2RkHdTw

Lyrics:
Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea

A little love,little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something.these are our memories

You make me cry, make me smile
make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye

You make me cry, make me smile
make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
oh i love you

[repeat#]

Yes I do , I always do

Make me cry, make me smile
make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye

[repeat#]

To be with you, oh i love you

– Học tiếng Anh qua bài hát That girl

– Học tiếng Anh qua bài hát The scientist

– Học tiếng Anh qua bài hát Perfect
Part 1:

Part 2:

– Học tiếng Anh qua bài hát Reality

– Học tiếng Anh qua bài hát Can’t help falling in love

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"