Trung tâm ngoại ngữ IDT ,Tài liệu cũng cấp các ngữ pháp tiếng anh tốt nhất .

Compare betwen British and American English

Có rất nhiều bạn khi học Tiếng Anh thắc mắc giữa phát âm Anh_Anh và Anh_Mỹ. Đây là tài liệu phân biệt cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

compare betwen british and american english

>>> Pronunciation Documents

Các bạn có thể cao theo địa chỉ Trung tâm tiếng Anh tại Thái Nguyên để có biết thêm tin chi tiết

 
 
Các tin khác

Đăng ký học thử Miễn phí

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hoặc liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0204 3992 369

Đăng ký học thử Đăng ký Club