Trung tâm ngoại ngữ IDT ,Tài liệu cũng cấp các ngữ pháp tiếng anh tốt nhất .

Pronunciation Documents

Một số tài liệu phát âm cho các bạn nghiên cứu. Chúc các bạn học tốt.

1. Ship or Sheep

Ship_or_Sheep_3_ed

2. Master American English Accent (5sao)

Mastering the American Accent

CD1 (Part 1)

CD1 (Part 2)

CD1 (Part 3)

Mastering the American Accent with Audio CD2

CD3 (Part 1)

CD3 (Part 2)

CD3 (Part 3)

Mastering the American Accent with Audio CD4


>>> New English File (Document)

Các bạn hãy theo địa chỉ Trung tâm tiếng Anh tại Thái Nguyên để biết thêm thông tin chi tiết

 
 
Các tin khác

Đăng ký học thử Miễn phí

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hoặc liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0204 3992 369

Đăng ký học thử Đăng ký Club