ngữ pháp tiếng Anh my

Động từ khuyết thiếu chỉ sự cần thiết

dong-tu-khuyet-thieu

Bài tập thực hành:

1. I need help, doctor. My baby doesn’t sleep well. What ________________ ?
a) should I do
b) had I better do
c) I should do

2. A: I’m so hot.
B: You _________________ your coat!
a) should take off
b) should put on
c) should to take off

3. It’s raining and I don’t want to get my dress wet. I _________________ an umbrella.
a) had better not bring
b) had better to bring
c) had better bring

4. The airline only allows two pieces of luggage. You __________ pack too much or you will have to take it out at the airport!
a) had not better
b) better not
c) had better not

5. A: I think that the grade my teacher gave me on my test is wrong.
B: Really? You ______________ to her after class today.
a) ought to talk
b) ought talk
c) should to talk

6. I’m going to visit your country. Where _______________ if I want to go shopping?
a) ought to I go
b) should I go
c) I should go

7. My mother isn’t feeling well, so I told her that she _______________ to the doctor.
a) ought to go
b) ought go
c) ought

8. Dave loves chocolate, but he _________________ too much or he will get fat.
a) shouldn’t eat
b) should eat
c) should eat not

Để biết rõ thềm thông tin Bạn vui lòng gọi điện tới trung tâm để có thể hiểu rõ về thông tin khóa học

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC IDT

Địa chỉ: 201, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang
Website: http://idt.edu.vn

Fax: (0240) 399 2369            Email: daotaonhanluc.idt@gmail.com
Tel: (0240) 399 2369             Hotline: 0965 825 668

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC IDT – CNTN

Địa chỉ: Số 93, đường Chu Văn An, TP. Thái Nguyên
Website: http://idt.edu.vn

Email: daotaonhanluc.idt@gmail.com
Hotline: 0965 825 668

Từ khóa tìm kiếm:

  • dong tu isnt feeliing
 
 
Các tin khác

Đăng ký học thử Miễn phí

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hoặc liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0204 3992 369

Đăng ký học thử Đăng ký Club